Operation M4C*

(Pagpapakilala sa Taglay na Lakas ng PNU MOVEMENT FOR CHANGE)

Mula sa pinagsama-samang inisyatiba ng mga taong naghahangad ng tunay na pagbabago para sa lipunan, pormal na inilunsad at pinasinayaan ang isang di-partisanong kilusan na may mahalagang misyon sa Pamantasan – Ang PNU MOVEMENT FOR CHANGE (PNUMFC).

Operation Pagkakakilanlan: Ang PNUMFC

Hindi lamang sa mga lokal o pambansang isyu nakikisangkot ang PNUMFC. Tuwiran itong humaharap sa lahat ng isyung panlipunan – Edukasyon, Lupa, Trabaho, Karapatan, Kapayapaan, at mabuting pamamahala. Patunay na pangmalawakan ang paghahangad ng kilusang ito para sa panlipunang pagbabago.

Disyembre 8, pormal na pinasinayaan ang pagkakatatag ng PNUMFC sa PNU Ecumenical Chapel. Nagbigay-inspirasyon sa pagkakatatag ng PNUMFC ang pinaghalawan nitong kilusan para rin sa pagbabago – ang Pagbabago: People’s Movement for Change na isang bukas na kilusan para sa lahat ng may nais ng tunay na pagbabago sa lipunan. Bukas ang pagpapamiyembro ng PNUMFC sa mga estudyante, fakulti, admin staff at admin sa loob ng Pamantasan.

Isang kilusang nagbubuklod sa lahat ng kasapi ng PNU community ang PNUMFC na may matinding pagnanais para sa makabuluhan at tunay na pagbabago sa ating lipunan. Magdadala ito ng mas maayos at may pokus na kilusan para sa pagbabago, kilusang hindi lamang nakabatay sa isyu kundi bumibitbit din sa isang komprehensibong programa at reporma at tutugon sa mga paulit-ulit na problema ng sistema sa edukasyon.

Hindi lamang sa sektor ng edukasyon, kaguruan at estudyante nakikisangkot ang PNUMFC. Aktibo rin itong nakikilahok at nangangampanya sa paggigiit ng mga pambansang isyu at usapin gaya ng usapin sa land use, conversion, land reform, women’s and children’s rights, salary wage increase, workers’ condition and benefits, national debts at iba pa.

Isang di-partisanong kilusan ang PNUMFC na nananalig sa katotohanan, katarungan at pagbabago para sa ating bansa. Isang kilusang pinagkaisa sa layuning pupuno sa ating gampanin bilang mga alagad ng pagbabago. Layon nitong magpalaganap ng kasapian upang makibahagi nang tuwiran sa paghahanap natin ng mas magandang bukas at maging bantay sa sinumang magtatangkang sumira nito. Dapat rin itong makibahagi sa mga pambansang isyu, magpanatili ng mapanuring mata sa mga larangang batbat ng anomalya gaya ng karapatang pantao.

Kasalukuyang nanunungkulan bilang mga konsultant ng kilusan sina Sr. Jesnen Porras, ADC (Spiritual), Dr. Benjamin Mendillo, Jr. (Legal), Prof. Rene Romero (Political) at Prof. Patrocinio Villafuerte (Academic). Samantalang pinamumunuan naman nina Prof. Malu Santiago -Agustin at Hon. Mikko James Rodriguez ang pamamahala sa mga fakulti at estudyante bilang Faculty at Student Coordinator. Bukas na bukas ang PNUMFC para sa mga nais maging kasapi. Maaaring makipag-ugnayan kay Prof. Agustin at Hon. Rodriguez sa mga may nais lumahok. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, maaari ring bisitahin ang opisyal nitong website: http://www.pnumfc.wordpress.com at sa facebook acount na: pnumfc@yahoo.com.

Operation Salag Karapatang Pantao

Ang pagkakamit ng karapatan at katarungan ay hindi kailanman hinihingi o pinagmamakaawaan. Ito ay iginigiit at ipinaglalaban.

Malinaw ang tindig ng PNUMFC hinggil sa mga napapanahong usapin gaya na lamang ng Ampatuan Massacre. Sa hindi masawatang paglapastangan sa karapatang pantao, nakikiisa ito sa hangarin at pagkilos ng iba pang organisasyon para sa pagsingil sa katarungan at pagpapatutupad ng patas na batas.

December 7, nang ilunsad ng PNUMFC ang isa sa mga pangunahin nitong proyekto – ang paglulunsad ng Exhibit and Photo Gallery hinggil sa karumal-dumal na Ampatuan Massacre. Sa pangunguna ng The Torch, Office of the Student Government at Campus Ministry, matagumpay na nailatag sa Pamantasan ang mas malalim na pagtalakay sa massacre. Winakasan ang unang programa sa pamamagitan ng isang candle lighting ceremony sa tapat ng PNU ecumenical chapel.

December 8, isinakatuparan naman ang kauna-unahang misa alay para sa biktima ng Ampatuan Massacre. Kaugnay ng temang “Misa para sa Hustisya: Kamtin ang Tunay na Diwa ng Demokrasya” kung saan humigit-kumulang sa 500 katao ang dumalo upang mag-alay ng panalangin at pakikisimpatya sa mga biktima ng malagim na karahasan. Napuno ng himig ng awit-panalangin at paghingi ng katarungan ang isang-gabing misa. Iba’t ibang kinatawan ng PNU community ang nakilahok sa nasabing aktibidad. Kabilang naman sa mga nagsalita sa programa pagkatapos ng misa sina National Press Club (NPC) Director Jose Joel Sy Egco (Media), Claretian Priest Fr. Arnold Abelardo (Church), Filipino Department Head Prop. Patrocinio Villafuerte (PNU Admin), Filipino Department Faculty Dr. Benjamin Mendillo, Jr. (Fakulti) at SG Students Welfare Committee (SWECOM) Chairperson Hon. James Luces, Jr. (Students). Nagtapos ang malaking aktibidad na ito ng PNUMFC sa pamamagitan ng isang candle lighting ceremony. Dito na rin pormal na binuksan ang PNUMFC para sa mga gustong sumapi.

Ang dalawang aktibidad na ito ng PNUMFC ang nagpakita ng naging kasikhayan ng pagkilos sa simula pa lamang ng pagkakatatag nito upang itaguyod ang proteksyon sa karapatang pantao ng bawat isa. Mariing kinundena ng PNUMFC ang Ampatuan Massacre hindi lamang sa pamamagitan ng exhibit at misa kundi sa patuloy na group and public discussions upang kahalagahan at kalagayan ng karapatang pantao sa bansa. Hindi dapat mawala sa isip ng mga mamamayan na hindi dapat palagpasin ang ganitong klase ng walang habas na pag-utas ng buhay. Matibay ang paninindigan ng PNUMFC na dapat ipatupad ang batas at hustisya sa sinumang lumabag dito.

Gayunpaman, hindi maisasakatuparan ng PNUMFC ang anumang layunin nito ukol sa tunay na pagbabago kung hindi ito nilalahukan ng nakararami. Lagi’t laging mahalaga ang kolektibong pagkilos at malawakang alyansa upang itaguyod ang konkreto at tunay na pagbabagong panlipunang hangad ng bawat isa.

PNUMFC MISSION : Mga Agenda sa Pagbabago

Higit pa sa paggigiit ng mga karapatan hinggil sa lokal na isyu’t usapin, masikhay ang pagkilos ng PNUMFC upang tuwirang makisangkot at tumugon sa mga pambansang kampanya.

Bibigyang-tuon nito ang pagkalampag sa kinauukulan at pagmulat sa mamamayan upang maisulong ang panlipunang pagbabago. Ang mga sumusunod ang kanilang nakalatag na agenda: (1) Labanan ang Tuition and Other Fee Increases (TOFI) at iba pang anti-estudyanteng polisiya; Ipaglaban na ang edukasyon ay karapatan at hindi pribilehiyo; (2) Paggigiit ng mataas na badyet para sa sektor ng eukasyon; (3) Labanan ang korapsyon, pandaraya sa eleksyon at pamimili ng boto; kumilos para sa mas malinis na pamamahala sa gobyerno at sa pananagutan ng mga nakaupong opisyal; (4) Igiit ang mahusay na pamumuno: pagtataguyod ng maayos na pang-ekonomiyang kalagayan at katayuan ng mamamayan; pagbibigay ng kailangang mga serbisyo; pagsugpo sa kahirapan; sapat at kailangang resolusyon sa problemang utang-pinansiya; responsableng paggamit sa pondong pampubliko at iba pang kagamitan; (5) Pamumuno sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa; epektibong patakarang pangkapayapaan at pangkaayusan habang iniiwasan ang pang-aabuso ng militar at kapulisan; (6) Kumilos para sa paglikha ng pagpapaunlad ng proteksyon sa lokal na kalakalan upang makapagbigay at makatulong sa kabuhayan ng mamamayan na tutungo sa pagkakaroon ng matatag na ekonomiya; (7) Igiit, protektahan at itaguyod ang mga batayang karapatang pantao; Labanan ang kaliwa’t kanang paglapastangan sa karapatang pantao; wakasan ang kultura ng walang habas na pandarahas sa pamamagitan ng pagsasakdal sa mga lumalabag dito; (8) Kumilos para sa maayos at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa ugat ng armadong tunggalian; manawagan sa iba’t ibang partido upang palawakin ang mga usapang pangkapayapaan; (9) Isulong ang paggigiit para sa pantay na karapatan ng kababaihan sa lahat ng aspekto at suportahan ang mga inisyatiba at programang naglalayong sugpuin ang mga karahasan sa kababaihan; (10) Isulong ang pangkulturang kaisipang patriyotiko; itaguyod ang kaayusan at paglilingkod sa sambayanan; (11) Kundenahin ang pang-aabuso sa paggamit ng natural na yaman ng bansa; kumilos para sa proteksyon at pagtataguyod ng mga programang susuporta sa pag-unlad ng pambansang patrimonya; (12) Ipaglaban ang soberanya, teritoryo at integridad ng bansa laban sa panghihimasok ng mga dayuhan; itaguyod ang maayos na ugnayan sa iba’t ibang bansa na nakabatay sa benepisyo ng isa’t isang hindi makaaapekto sa usaping internal o panloob; at (13) Ipaglaban ang demokratikong karapatan at lehitimong pakikibaka para sa kultural na pagkakakilanlan at sariling determinasyon ng mga Moro at iba pang pambansang minorya.

Sa konteksto n gating Pamantasan, napakalaki ng bahaging dapat na gampanan ng mga nasa sektor ng edukasyon – mga Guro ng Bayang huhubog sa kamalayan at kamulatan ng susunod na henerasyon. Ang pagiging aktibo sa pagmumulat sa nakararami ng kasalukuyang kalagayan ng lipunan at panghihikayat na makilahok at makisangkot tungo sa nais na pagbabago ang kanilang hindi matatawarang ambag sa lipunan.

Lalo pa, mas makabubuti at mas magiging matagumpay ang operasyong pinagplanuhan ng marami at sama-sama. Anumang ‘sakit ng lipunan’ ang dumapo sa isang panahon, nariyan at nariyan ang nakabuklod na pwersa ng mamamayan – ng masa upang isagawa ang karampatang aksyon at operasyon patungo sa hangad na pagbabagong panlipunan.

Sanggunian:

Ofisyal na mga dokumento ng PNUMFC

*Abangan ang artikulong ito sa Ang Sulo magzine issue ng The Torch.

Advertisements

2 Responses

  1. waw!

  2. kaya naten toh mga PNUans!!
    para sa tunay na pagababago…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: